Anna Wyka (ok.1950 ?- )  1. Badacz spoleczny wobec doświadczenia.