Anna Wyka (ok.1950 ?- )



  1. Badacz spoleczny wobec doświadczenia.