Andrzej Kijowski (1928-1985)  1. Notes Konwojenta. 1955-1985.

  2. Dziecko przez ptaka przyniesione.