David Boadella.

Toksyczni terapeuci, przemoc religijna, sekty.


Spis tresci.
PRZEMOC W GRUPACH TRENINGOWYCH.

1. Przemoc terapeutyczna: katharsis poprzez gniew.

2. Przemoc emocjonalna: wrogi nacisk.

3. Przemoc fizyczna: lek przed smiercia.


SMIERC EGO.
Czesc pierwsza:
METAPSYCHOLOGIA WYRZECZENIA.

Czesc druga:
PACJENCI I ADEPCI - WZORCE CHARAKTEROLOGICZNE.


Od polskiego wydawcy.

Copyright.

PRZYPISY.

LITERATURA CYTOWANA.


This page hosted by Get your own Free Home Page