David Boadella.
Toksyczni terapeuci,
przemoc religijna, sekty.

Tytul oryginalu: Violence in therapy.
Przeklad: Jan Peche

Tytul oryginalu: The death of the ego.
Przeklad: Anna Tanalska-Duleba.

Wybor i konsultacja: Jacek Santorski.

ISBN 83-85386-48-3


Z biblioteczki LeoTara


This page hosted by Get your own Free Home Page