Bible

  1. Bible King James Version

  2. Vulgata

  3. Nowy Testament po grecku

Poniżesze archiwum zawiera komplet obcojęzycznych przekładów Starego i Nowego Testamentu:

udostępnionych przez Pawła Zelwana


  1. Biblia Angielska (World English Bible)

  2. Biblia Angielska )King James Version)

  3. Biblia Grecka

  4. Biblia Hieronima (Vulgata)

  5. Biblia Interlinearna