Biblioteka ATeKa- Arystoteles


rzeźba Lizypa (Luwr)

Arystoteles (384-322pne) 1. Etyka Eudemejska

 2. Etyka Wielka

 3. List do Aleksandra Wielkiego

 4. Meteorologika

 5. O duszy.

 6. O świecie

 7. Poetyka.

 8. Polityka.

 9. Ustrój polityczny Aten

 10. O powstawaniu i ginięciu

 11. Zachęta do filozofii

Zastrzeżenia prawne - Legal Disclaimer - Mentions légales

Powrót na stronę główną biblioteki ATeKi